Ben jij agrarisch ondernemer en wil je kennis en informatie delen met een groep samenwerkende landbouwers of als demonstratiebedrijf? Dan kun je subsidie krijgen. Voor beide regelingen is € 3.750.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen van maandag 2 oktober tot en met woensdag 15 november 2023.

Subsidie praktijkleernetwerken
De subsidie praktijkleernetwerken helpt ondernemers om hun kennis en informatie te delen met een groep samenwerkende landbouwers. Deze groepen kunnen bijvoorbeeld praktijknetwerken of lerende netwerken zijn.

Je kunt uitwisseling van kennis en informatie bijvoorbeeld mogelijk maken door:

  • trainingen en workshops te geven;
  • coaching aan te bieden;
  • voorlichtings- en demonstratieactiviteiten te organiseren.

Subsidie demonstratiebedrijf
Heb je een agrarisch bedrijf dat al voor het grootste gedeelte overgeschakeld is op duurzame landbouw? Wil je jouw kennis en ervaring delen met andere landbouwers? Mogelijk zelfs in samenwerkingsverband? Dan kun je subsidie ontvangen als demonstratiebedrijf.

Je kunt deze subsidie aanvragen als je in een van deze categorieën valt:

  • Je bent een landbouwer en wilt aanbieder van kennisoverdracht en voorlichting zijn als demonstratiebedrijf;
  • Je bent een landbouwer en wilt met maximaal twee andere landbouwers samen een demonstratiebedrijf zijn;
  • Je hebt een onderneming als niet-landbouwer en doet als penvoerder een aanvraag voor maximaal 3 landbouwers. Deze landbouwers willen allemaal met hun bedrijf demonstratiebedrijven zijn.

    Meer weten?
    In dit webinar wordt uitleg gegeven over de regelingen.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 oktober 2023 - 16:52