“Als je het hebt over voedselproductie is het goed om te beseffen dat slechts 15 procent van de oppervlakte van Nederland is beschikbaar voor de productie van voedsel. Bovendien neemt dit areaal af is dit nu zo’n 13 procent minder dan in 2000. Daarom pleit ik voor een hoogproductieve akker- en tuinbouw”, zegt Eric Kiers, directeur verduurzaming van CropLife NL. “Dat is nodig voor voldoende en betaalbaar voedsel voor iedereen. En door landbouwgrond optimaal te benutten, op een duurzame manier, ontstaat elders meer ruimte voor natuur. Binnen een hoogproductieve akker- en tuinbouw speelt gewasbescherming een belangrijke rol.”

Ook wereldwijd is schaarste aan landbouwgrond een probleem. “Het aardoppervlak is 50,9 miljard hectare. Daarvan is slechts 1,5 miljard hectare (3 procent) geschikt voor plantaardige productie. Bovendien kan op een deel daarvan de teelt alleen plaats­vinden met behulp van continue irrigatie. De hoeveelheid geschikt land gaat ook niet toenemen. Sterker nog, door de klimaatverandering staat de hoeveelheid grond die geschikt is voor voedsel­productie onder druk. Intussen groeit de wereldbevolking wel, en daarmee de behoefte aan voedsel.”

Dat betekent dat we zuinig moeten zijn op onze landbouwgrond, pleit Kiers. “Zowel in Nederland, als in Europa en wereldwijd. Dat wil zeggen dat we onze landbouwgronden op een duurzame manier moeten gebruiken, zodat ze tot in lengte van dagen optimaal kunnen worden benut voor voedselproductie. Daar ligt in mijn ogen een opdracht, ook voor Nederland. Maar ik zie eigenlijk momenteel het tegenovergestelde gebeuren. Want de oproep is om te extensiveren, dus om minder opbrengst van het land te halen. Daardoor is er uiteindelijk meer land nodig voor eenzelfde hoeveelheid voedselproductie.”

De belangenorganisatie van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten Croplife publiceerde haar visie in aanloop naar de debatten over voedselvoorziening en verduurzaming van de landbouw voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen. Lees hier de volledige visie van Croplife.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 oktober 2023 - 16:54