Het afgelopen jaar startten 96 landbouwbedrijven in Nederland met omschakeling naar biologische teelt. Het aantal bij Skal aangesloten landbouwbedrijven nam netto met 39 toe naar 2.115 in totaal. Ondanks de groei schakelen voor het zesde jaar op rij minder boeren om naar biologisch (22% minder). Een trend die vanaf 2016 zichtbaar is: toen schakelden er nog 245 boeren om, in 2019 waren dit er 124 en in 2020 nog 96. Een daling die niet alleen veroorzaakt wordt door het onzekere landbouwbeleid in Nederland, maar ook door de achterblijvende marktvraag, aldus Bionext.

Het totale biologisch landbouwareaal in Nederland is in 2020 gegroeid naar 79.664 hectare; een groei van 5,9% ten opzichte van 2019. De groei in biologisch landbouwareaal komt met name vanuit bestaande, reeds gecertificeerde biologische bedrijven.
In totaal is nu zo’n 4% van het Nederlands landbouwareaal biologisch. Daarmee loopt Nederland behoorlijk uit de pas met andere EU-lidstaten. In Duitsland is inmiddels 15% van het landbouwareaal biologisch en in Oostenrijk 25%. De EU-doelstelling dat in 2030 25% van het landbouwareaal biologisch is lijkt door ons land niet gehaald te gaan worden. Volgens berichtgeving in De Telegraaf is ons land het enige land waar het aantal omschakelaars daalt. Ook ontbreekt in ons land financiële steun voor omschakelaars, terwijl in alle andere EU-landen omschakelaars een vergoeding ontvangen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 januari 2021 - 16:59