In 2023 is in Duitsland in totaal 41.400 ton aan kleinfruit geoogst van een areaal van 9.290 ha. Blauwe bessen zijn de belangrijkste kleinfruitsoort met een areaal van 3.470 ha. In 2012 bedroeg het areaal 1.840 ha en sinds die tijd is het areaal continu gegroeid. De groei neemt wel af en was het afgelopen jaar nog maar 2%. De productie was met 15.300 ton in 2023 nagenoeg gelijk aan die van 2022.

De bessensoorten met de grootste oogsthoeveelheden na blauwe bessen zijn rode en witte bessen met 8.547 ton (-3,2% t.o.v. 2022), frambozen met 6.666 ton (-1,6%) en zwarte bessen met 4.050 ton (-24,1%). Rode en witte bessen worden op 956 ha geteeld, zwarte bessen op 1.212 ha en frambozen op 874 ha.

Van het blauwe bessenareaal (3.470 ha) is 560 ha overdekte teelt. Het areaal overdekte teelt nam bij blauwe bes met 1,3% af. Bij frambozen is het areaal met en zonder overkapping 50-50 verdeeld, terwijl 72% van de productie onder kappen vandaan komt.
Het aandeel biologische teelt binnen de Duitse kleinfruitteelt groeide het afgelopen jaar met 2,3% naar 2.890 ha. Het belangrijkste gewas in de biologische teelt zijn aroniabesssen met een areaal van 896 ha, gevolgd door duindoorn met 549 ha en blauwe bes met 444 ha.

Bekijk hier de tabellen met exacte cijfers:

Areaal kleinfruit ingedeeld naar gewas en grootteklasse

Aantal bedrijven ingedeeld naar gewas en grootteklasse

Aantal bedrijven en areaal per kleinfruitgewas

Areaal biologische teelt ingedeeld naar gewas en grootteklasse

Aantal bedrijven met biologische teelt ingedeeld naar gewas en grootteklasse

Areaal en productie kleinfruit per gewas

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 februari 2024 - 15:35