“De impact van de landbouw op de omgeving moet de komende jaren verminderen. Ons gehele voedselsysteem zal moeten verduurzamen en de geldstroom naar boeren en tuinders moet toenemen om zo de extra kosten voor een duurzame productie te betalen”, aan het woord is Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven ABN AMRO. In een interview in het boek ‘Boer en Burger aan het woord’ geeft hij zijn visie op de kansen, uitdagingen en perspectieven voor boeren bij de verduurzaming van hun bedrijf. Berntsen ziet vooral kansen in het belonen van boeren voor hun diensten op gebied van biodiversiteit en verduurzaming. Zonder beloning kan de agrarische sector dit vraagstuk niet oplossen.

“Een beter inkomen voor boeren kan gerealiseerd worden met een meerprijs voor duurzame producten, er zijn gelukkig al veel voorbeelden. Denk aan keurmerken als Planet Proof, Beter Leven, Biologisch, Beter voor (van Albert Heijn), etc. Maar je verandert het huidige, op prijs gerichte systeem, niet van vandaag op morgen. Voor het deel waar de markt niet voor kan, of wil betalen zullen we als samenleving moeten bedenken hoe we dat organiseren. Je kunt denken aan betalingen voor groene en blauwe diensten aan boeren die houtwallen aanleggen, later maaien ten behoeve van weidevogels of die natuurbeheer plegen. Het inkomen van boeren is onvoldoende om dit zelf te bekostigen. Aan de landbouwtafels was dit een belangrijk gespreksonderwerp. Versterking van natuur en biodiversiteit kan naar mijn mening heel effectief georganiseerd worden in samenwerking met boeren.”

Lees hier het interview met Berntsen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 februari 2024 - 15:45