Kunnen agrariërs hun aandeel milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen binnen twee jaar verminderen? En wat motiveert telers om dit te doen en wat creëert juist een barrière om dit te kunnen doen? De WUR onderzoekt de kansen en belemmeringen bij het terugdringen van het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen. In samenwerking met agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy is naar 7.500 agrariërs een vragenlijst gestuurd. Enquête niet gehad? Klik hier voor de online vragenlijst (deelname is anoniem. Onder de deelnemers worden 50 cadeaukaarten á € 20,- verloot).

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 februari 2019 - 16:16