Uit het WUR-onderzoek naar de gevolgen van Green Deal die de Europese Commissie wil invoeren, blijkt dat deze grote gevolgen gaat hebben op de productie. Het is nu het moment om iedereen over de te verwachte gevolgen te informeren. De NFO vindt het belangrijk dat de gevolgen goed in beeld gebracht worden en er aandacht is voor de effecten op de teelt van fruit.

De Europese Commissie wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben gehalveerd vóór 2030. Volgens de Europese plannen moet ook het gebruik van kunstmest worden teruggedrongen. De maatregelen zijn bedoeld om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Op woensdag 19 januari bracht Wageningen-UR het onderzoeksrapport over de gevolgen naar buiten. De belangrijkste conclusie is dat de opbrengst van landbouwgewassen door Green Deal zal afnemen met 10 tot 20%. Een lagere productie leidt tot prijsstijgingen, minder Europese export en meer import van agrarische producten van buiten Europa.

Volgens Johan Bremmer, onderzoeker aan Wageningen University & Research, blijkt uit het onderzoek dat de toepassing van de van-boer-tot-bord-strategie en de biodiversiteitsstrategie tot een lagere productie zal leiden. Bremmer: “Ook in de appelteelt kan minder gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen leiden tot een lagere hectareopbrengst, kleinere vruchten en aangetaste schillen. De consument is niet bereid om evenveel te betalen voor fruit van mindere kwaliteit. Als er geen verandering komt aan de vraagzijde, betekent dit dus dat we meer schaarste – en dus prijsstijgingen – kunnen verwachten. Het heeft ook negatieve gevolgen voor de Europese handelsbalans, aangezien de uitvoer daalt en de invoer stijgt.” Het onderzoek maakt ook duidelijk dat er bij minder productie in de EU extra landbouwgrond buiten de EU nodig zal zijn.

Onderzoekers van Wageningen-UR voerden het onderzoek uit in opdracht van CropLife Europe en CropLife International waarbij ook andere stakeholders in de voedselvoorzieningsketen zijn betrokken. De samenvatting van het WUR leest u hier.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 januari 2022 - 16:33