De economie van België draait als een tierelier en het arbeidsbemiddelingskantoor VDAB krijgt de openstaande vacatures nauwelijks ingevuld. Met 71.194 openstaande vacatures eind vorig jaar wordt het hoogste peil ooit bereikt. Ook de land- en tuinbouw kende de afgelopen jaren nooit zo veel openstaande vacatures als eind vorig jaar: meer dan 3.000. De meeste vacatures werden aangemeld door fruittelers. De fruitsector telde op 31 december 2021 1.640 vacatures. De arbeidsmarktsituatie in Nederland is vrijwel hetzelfde als de Belgische. Ook hier zien we de binnenlandse arbeidsmarkt steeds krapper worden. De arbeidsmarkt voor internationale werknemers wordt ook steeds krapper. Vandaar ook de vraag en inzet van de NFO voor Tewerkstellingsvergunningen voor medewerkers van buiten de Europese Unie. Wat zorgen baart is dat in België de krapte wordt gevoeld, terwijl daar al wel met medewerkers van buiten de EU wordt gewerkt.

René Simons, voorzitter Klankbordgroep Arbeid NFO reageert: “We zullen denk ik ook sterk moeten inzetten op verdere automatisering en robotisering om de krapte in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit jaar zullen we de tekorten al gaan zien. De urgentie van de Tewerkstellingsvergunningen is daarom erg hoog. Echter zal de handarbeid binnen de land- en tuinbouw en met name de fruitteelt blijven bestaan. Dit is ook hoe we de lobby naar Den Haag zullen vormen.”

Bron: VILT

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 januari 2022 - 16:33