De Green Deal zal grote gevolgen hebben voor de Europese landbouwproductie. Dat blijkt uit onderzoek door WUR. De NFO vindt het belangrijk dat de gevolgen goed in beeld gebracht worden en dat er aandacht is voor de effecten op de fruitteelt.

De Europese Commissie wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben gehalveerd vóór 2030. Volgens de Europese plannen moet ook het gebruik van kunstmest worden teruggedrongen. De maatregelen zijn bedoeld om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

De belangrijkste conclusie uit het WUR-onderzoek is dat de opbrengst van landbouwgewassen door Green Deal zal afnemen met 10 tot 20%.

WUR-onderzoeker Johan Bremmer: “Ook in de appelteelt kan minder gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen leiden tot een lagere hectareopbrengst, kleinere vruchten en aangetaste schillen. De consument is niet bereid om evenveel te betalen voor fruit van mindere kwaliteit.” Het onderzoek maakt ook duidelijk dat er bij een lagere EU-productie extra landbouwgrond buiten de EU nodig zal zijn.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 31 januari 2022 - 10:05