Leden van Coforta kozen unaniem voor een nieuw besturingsmodel van de coöperatie, het RvC+-model. In de nieuwe Coöperatie The Greenery UA wordt de stap van (het bestuur van) de telersvereniging Coforta naar The Greenery BV overgeslagen. “Dat zorgt voor kortere lijnen en telers hebben rechtstreeks contact met The Greenery, terwijl dat voorheen via Coforta liep”, legt aftredend bestuursvoorzitter van Coforta en fruitteler Gerard Pronk uit.
In de nieuwe Coöperatie The Greenery vormen de leden van de hoofddirectie Steven Martina (CEO) en Arthur Swijter (CFO) het bestuur. De bestuursleden van Coforta zijn afgetreden, maar blijven – net als nu – vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen van The Greenery. Daarmee blijft ook de inbreng van de telers gewaarborgd. Fruitteler Bas Feijtel blijft voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Dit bericht is geplaatst op maandag 31 januari 2022 - 10:08