De aanbevelingen van de Commissie Roemer om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren, worden voorspoedig uitgevoerd. Dat blijkt uit de jaarrapportage arbeidsmigranten. In 2023 is een aantal belangrijke stappen gezet om de misstanden bij arbeidsmigranten aan te pakken: de wet die een toelatingsstelsel voor uitzenders regelt werd naar de Kamer gestuurd, en de wet Goed verhuurderschap trad in werking. LTO Nederland en de NFO, die betrokken zijn bij de monitoring van de uitvoering van de aanbevelingen, zijn positief over de tot nu toe behaalde resultaten.

Eric Douma, betrokken portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs bij LTO Nederland, geeft aan: “In 2020 zijn veel aanbevelingen gedaan om misstanden bij arbeidsmigranten aan te pakken. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat we met deze programmatische aanpak steeds dichter bij ons doel komen om de positie van internationale werknemers te verbeteren.”

In samenwerking met de regionale LTO-organisaties, vaktechnische organisaties als de NFO en de Werkgeverslijn draagt LTO bij aan de aanbevelingen, waarvoor werkgevers in de land- en tuinbouw aan de lat staan. Belangrijker nog dan de aanbevelingen is het daadwerkelijk terugdringen van misstanden. Douma: “Internationale werknemers moeten dat verschil gaan merken. Het is daarom belangrijk dat we dat meetbaar gaan maken.” Daarmee wordt in 2024 een start gemaakt.

Hoogste prioriteit

NFO-hoofdbestuurslid René Simons geeft in een reactie aan dat het rapport Roemer, met de aanbevelingen over de positie van de internationale werknemers in Nederland en de voorkomende misstanden, de volle aandacht heeft van de NFO. “Goed werkgeverschap heeft hoogste prioriteit. Immers: de fruitteelt is erbij gebaat dat internationale medewerkers zich veilig en thuis voelen op onze bedrijven. We promoten het eigen dienstverband en daarnaast kunnen we als fruitteelt het verschil maken door nette beloningen, goede huisvesting en een prettige werksfeer. Een win-win situatie voor zowel de werknemer als de teler.”

De NFO is ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom en het implementeren van de adviezen van Roemer in de normen voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF). Peter Baltus van de NFO voert namelijk de projectleiding over het AKF-keurmerk.

Informatievoorziening

In de aanbevelingen van Roemer wordt ook veel ingezet op de informatievoorziening voor arbeidsmigranten. In Brabant wordt in de vijf arbeidsmarktregio’s een loket geopend en is een mobiel team actief om meertalige informatie en advies over wonen, werken en leven in Noord-Brabant en Nederland te verzorgen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 december 2023 - 16:45