Oriëntatie op de bedrijfsopvolging van het (familie)bedrijf was het thema dat afgelopen maandag centraal stond op de bijeenkomst in NFO Kring Zuid(west) bij tomaten- en paprikateeltbedrijf Seasun in Kapelle. Onder leiding van Emile Langerak van Ondernemerschap Academy kwamen zaken als persoonlijke eigenschappen, familierelaties en verschillende type ondernemers aan bod. Daarna bespraken de aanwezige telers en ook de jongeren die erbij waren in groepjes verschillende vraagstukken en hoe die op het eigen bedrijf spelen. Het ging dan over wat er komt kijken bij het proces van een overdracht, waar je tegenop ziet, wat nog onbesproken is met de belanghebbenden, wat de grootste uitdagingen van een overdacht zijn en wat de eerstvolgende te nemen stap zal zijn.

De conclusie van de avond was dat het belangrijk is om bij een bedrijfsopvolging goede open gesprekken te voeren. Belangrijk is dat alle betrokkenen tezamen gaan zitten en dat daarbij iedereen goed de kans krijgt om alles uit te spreken wat belangrijk is en waarbij iedereen ook goed naar elkaar luistert. Dit vond ook zo plaats tijdens de bijeenkomst en telers concludeerden zelf dat het belangrijk is om dit ook thuis zo voort te zetten. Het kan helpen daarbij een externe deskundige te betrekken.

De bijeenkomst startte met een rondleiding door de kassen met tomaten, gevolgd door een inspirerende toelichting door Jozua Lagendijk, managing director bij Seasun. Op de locatie staan 63 ha kassen waarvan 13 ha met belichte teelt voor de jaarrond teelt van trostomaten. Het bedrijf, dat ook gespecialiseerd is in het verpakken van tomaten, heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om in de periode 2030 tot 2040 volledig klimaatneutraal en economisch rendabel te werken.

De bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van het project ‘Innovatief fruit telen in een veranderend (ondernemers)klimaat’. Het is een initiatief van NFO, ZLTO en de Rabobank en vond plaats onder begeleiding van Emile Langerak  van Ondernemerschap Academy, bij veel ondernemers ook bekend als de trainer van het TOP-programma van de NFO. Voor meer informatie: https://www.ondernemerschapacademy.nl/

Foto’s: Caroline van Assche

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 december 2023 - 16:50