Provincie Limburg, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Fruitveiling Zuid-Limburg zetten op 18 maart een handtekening onder het Uitvoeringsprogramma Vitale Fruitteelt in Limburg. Het programma voorziet in een praktische aanpak om de Limburgse fruitteeltsector een toekomst te geven. Het programma richt zich op innovatie, kennisontwikkeling, ondernemersvaardigheden en bedrijfsontwikkeling. Via themabijeenkomsten en onafhankelijke coaching wordt ingezet op nieuwe verdienmodellen voor ondernemers. Klik hier voor het volledige persbericht

Dit bericht is geplaatst op maandag 18 maart 2019 - 20:13