Organische stof (humus) speelt naast een optimale mineralenbalans een belangrijke rol bij een vruchtbare bodem. Organische stof heeft vele functies en voor fruittelers is het van belang deze positieve eigenschappen te stimuleren. Om fruittelers hierin te helpen heeft Van Iperen de Handleiding Organische stof uitgebracht. Geïnteresseerden kunnen deze handleiding opvragen via vaniperen.com.

In de handleiding leest u meer over de functies van organische stof: het verhogen van de CEC, waardoor de bodem meer mineralen zoals stikstof, kalium en calcium kan vasthouden en er minder uitspoeling optreedt. Het verhoogt het vochtvasthoudend vermogen wat een grote meerwaarde geeft in droge zomers. En organische stof verbetert de bodemstructuur zodat er in natte periodes juist een verbeterde waterafvoer is. Verder komen er door afbraak van organisch materiaal ook mineralen vrij en wordt het bodemleven gestimuleerd. Dat laatste is weer gunstig voor een vlotte bladvertering waardoor er minder schimmeldruk van schurft en zwartvruchtrot optreedt.

Door middel van snoeihout en blad komt er van nature al organische stof in de bodem, maar zeker bij hoge producties is er meer afvoer dan aanvoer van organische stof. Door aanvoer van champignonmest en groencompost kan de organische stof verhoogd worden. Daarnaast helpen humuszuren bij het verhogen van de CEC en het efficiënter toedienen van bijv. ijzerchelaten. Verder zorgen humuszuren voor het vrijmaken van mineralen in de bodem en het transport in de boom. Afgelopen jaren heeft Van Iperen diverse nieuwe humuszuren vanuit de tuinbouw getest in de fruitteelt. De resultaten waren positief: het onderdrukken van natrium, het verhogen van calcium in de vrucht, verhogen van magnesium, stikstof en mangaan waardoor er uiteindelijk groenere peren gerealiseerd worden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 april 2019 - 19:33