Het ministerie van LNV heeft een brochure uitgebracht over ‘goed nabuurschap’ bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Omwonenden van landbouwpercelen maken zich soms zorgen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De brochure geeft antwoord op vragen van omwonenden en tips en adviezen voor telers over hoe zij hun buren tegemoet kunnen komen zonder afbreuk te doen aan het product dat ze telen. Ook geeft de brochure handreikingen aan (lokale) bestuurders over hoe zij een bemiddelende rol kunnen spelen bij eventuele conflicten tussen agrariërs en omwonenden en welke planologische mogelijkheden er zijn voor bijvoorbeeld het instellen van spuitvrije zones.
Een goede communicatie in de sleutel in veel gevallen. Door omwonenden goed te informeren over waarom en welke middelen worden gebruikt kunnen telers veel zorgen wegnemen. Ook kan het helpen om uitleg te geven over hoe je bepaalt wanneer welke bespuiting nodig is, bijvoorbeeld op basis van een model of schadedrempel. Bespreek met de buren op welke tijdstippen van de dag doorgaans gespoten wordt, zodat ze daar rekening mee kunnen houden of bepaal samen een geschikt tijdstip.

De brochure is samengesteld door Arcadis in opdracht van het ministerie van LNV.

Klik hier om de brochure te downloaden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 mei 2023 - 16:30