De onderhandelingen over het Landbouwakkoord bevinden zich in een laatste en spannende fase. LTO heeft niet ingestemd met de huidige concepttekst van het landbouwakkoord, die gisteren werd gepresenteerd. Een volgende stap zou doorrekening zijn van het akkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op financiële haalbaarheid en effectiviteit van de doelen. Voor LTO biedt de concepttekst onvoldoende perspectief om tot doorrekening over te gaan. Verschillende deelnemers aan de onderhandelingstafel delen de kritiek op het concept. De onvrede aan de kant van de landbouw gaat vooral over grond, mest, bijdragen vanuit de keten, de rol van innovatie, bescherming van PAS-melders en geld.

Vanuit de NFO nemen Ron Mulders en Siep Koning aan de onderhandelingen deel via één zes de sectortafels. De regie over het Landbouwakkoord ligt bij de hoofdtafel, die ervoor zorgt dat de plannen vanuit de sectortafels tot één geheel worden gebracht. De hoofdtafel bestaat uit de minister van LNV, provincies, LTO, NAJK, Biohuis, CBL, FNLI (koepel voor verwerkende industrie) en LandschappenNL.

Deelnemers aan de onderhandelingstafel hebben de ambitie uitgesproken de komende anderhalve week nog forse verbeteringen aan te brengen op het stuk. Aan de hoofdtafel is afgesproken dat er op woensdag 17 mei een stuk moet liggen dat kan worden doorgerekend of wordt afgewezen. In het laatste geval stopt het proces, bij een akkoord op doorrekening zullen alle deelnemers aan de hoofdtafel een bredere bestuurlijke consultatie organiseren.

LTO en NFO zetten zich in voor een akkoord dat perspectief biedt voor blijvers. De transitie die voorligt moet haalbaar zijn en moet worden gecombineerd met het versterken van het verdienvermogen van boeren en tuinders. Dat is de hoge ambitie die we met een akkoord hebben.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 mei 2023 - 16:33