Het Ctgb heeft het rodenticide Harmonix Rodent Paste op basis van de werkzame stof cholecalciferol toegelaten. Dit biocide is bestemd voor professioneel gebruik om in gebouwen muizen en ratten en buiten rond gebouwen en voedselopslag-plaatsen ratten te bestrijden. Het werkingsprincipe van het middel berust op het aanbieden van een overmaat aan vitamine D wat leidt tot over-verkalking van zachte organen (zoals nieren) wat uiteindelijk resulteert in de bestrijding. De verwachting is dat Harmonix Rodent Paste in februari 2021 op de markt komt.
In 2004 heeft de werkzame stof in Harmonic Rodent Paste op Europees niveau zijn status als gewasbeschermingsmiddelen verloren. Hierdoor zal dit middel geen toelating kunnen krijgen om muizen en ratten te bestrijden in boomgaarden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 november 2020 - 15:20