Eind januari presenteerde de commissie Borstlap (vernoemd naar adviseur Hans Borstlap) een rapport over de toekomstige arbeidsmarkt. Kort gesteld wordt er in dit rapport voor gepleit om flexwerk duurder te maken, zodat meer mensen vast werk krijgen. Het moet wel goedkoper worden om mensen te ontslaan.  Minister Koolmees liet 10 november weten dat hij de analyse en het rapport Borstlap deelt. Er is ook volgens hem een te groot verschil tussen flexibel en vast werk. Maar die problemen in de laatste maanden van deze kabinetsperiode oplossen is volgens hem wat te veel gevraagd. Uitstel is een goed idee. De Wet Arbeidsmarkt in Balans, die ook al het gat tussen flex en vast probeert te verkleinen, moet nog uitgewerkt worden. “Zo is bijvoorbeeld nog steeds geen uitvoering gegeven aan de belofte zuiver seizoenswerk, waar in de fruitteeltsector veel sprake van is, onder de lage WW-premie te brengen,” meent René Simons, voorzitter van de klankbordgroep arbeid.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 november 2020 - 15:26