Respect en waardering voor de agrarische sector en aandacht voor een goed verdienmodel voor boeren en tuinders. Dat staat volgens NFO-voorzitter Ron Mulders centraal in het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen. Mulders is dan ook positief over het akkoord, waarmee PVV, VVD, NSC en BBB inzetten op een goed toekomstperspectief voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

De formerende partijen presenteerden het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ vannacht, na een lange onderhandelingsperiode. Mulders is in een eerste reactie enthousiast over het akkoord. “Heel belangrijk is de waardering die wordt getoond voor onze sector. In het akkoord wordt aangegeven dat onze boeren, tuinders en vissers gekoesterd moeten worden, omdat ze belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en het Nederlandse cultuurlandschap, en onlosmakelijk onderdeel zijn van onze Nederlandse cultuur’”, zegt de NFO-voorzitter. “De partijen onderstrepen dus het belang van onze sector en haar rol in de Europese voedselvoorziening. Daarnaast wordt de concurrentiepositie van de Nederlandse agrariërs serieus genomen. Ook is er in het akkoord veel aandacht voor een goed inkomen voor boeren en tuinders. Dit is ook een speerpunt van de NFO.”

Mulders is daarnaast positief over het feit dat in het akkoord sterk wordt ingezet op doelsturing, dat ondernemers zelf aan het roer worden gezet. “Ook daar zijn wij als NFO voorstander van. Daarnaast blijkt uit de plannen dat men niet vanuit een ivoren toren maatregelen wil bedenken, maar de sector wil laten meedenken. Er staat letterlijk: ‘het beleid wordt gebaseerd op wat in de praktijk werkt.’ Dat zie ik misschien wel als de grootste verandering en het belangrijkste winstpunt. Kortom: dit akkoord biedt perspectief voor onze sector en we gaan waarschijnlijk meer ruimte krijgen om onze duurzaamheidsambities waar te maken. De doelen op het gebied van duurzaamheid zijn immers niet van tafel, maar we kunnen deze nu wel realiseren op een manier die beter bij ons past. We blijven werken aan ons streven om een rendabele teelt te combineren met een duurzame bedrijfsvoering.”

Reactie LTO

Ook LTO geeft in een persbericht aan positief te zijn over het akkoord. LTO-voorzitter Ger Koopmans: “Uit dit hoofdlijnenakkoord blijkt een nieuwe waardering voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Doordat bedrijven echt zelf verantwoordelijk worden voor het halen van realistische doelen kunnen en willen wij met een sterke sector een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland!”

Wat Koopmans betreft was dit akkoord ‘het wachten waard’: “Dit hoofdlijnenakkoord biedt de land- en tuinbouw véél meer perspectief voor de toekomst. Duidelijk is dat er nog veel wetgevingswerk te verzetten is. Én dat er stevige onderhandelingen met Brussel voor de deur staan. Daarbij kan een nieuwe minister op onze volle steun rekenen!”

Arbeidsmigratie

LTO en ook de NFO zijn positief dat het nieuwe kabinet erkent dat arbeidsmigratie nodig is en blijft voor onze economie en ondernemers. Werkgevers krijgen, nog meer dan nu, de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor huisvesting van hun arbeidsmigranten. Daarnaast wordt ingezet op huisvesting op het eigen erf.

Tegelijkertijd kijken de formerende partijen ook kritisch naar arbeidsmigratie: ‘Arbeidsmigratie is nodig voor onze economie en ondernemers, maar het is nodig kritisch te blijven op wie wij nodig hebben en wie ons nodig heeft. Er komt een afwegingskader voor de vestiging van nieuwe bedrijven, in relatie tot de benodigde arbeidsmigranten, ruimte en energie’, zo staat in het hoofdlijnenakkoord.

Ook wordt aangegeven dat maatregelen worden getroffen om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 mei 2024 - 16:45