De populariteit van blauwe bessen is de afgelopen jaren enorm gestegen, maar Belgische telers profiteren hier nauwelijks van in de prijsvorming. Miguel de Maeght van BelOrta presenteerde de groeicijfers van kleinfruit op de Studiedag Kleinfruit in Hasselt op 2 maart.
Sinds 2013 heeft de consumptie van blauwe bessen in België een grote vlucht genomen. Terwijl vóór 2013 minder dan 10% van de bevolking wel eens blauwe bessen kocht is dat tegenwoordig 40%. Sinds 2017 is de consumptie vrij stabiel. Per hoofd van de bevolking werd in 2023 568 gram blauwe bessen gegeten, terwijl dat in 2016 nog 213 gram was.
Mensen zijn ook wel meer aan blauwe bessen gaan uitgeven, maar de kiloprijs is sinds 2016 gedaald van €15,08 naar €11,24. Dat komt met name door het gestegen aanbod van goedkope import-blauwebessen. “Een groot aandeel van de gestegen consumptie zal product van het Zuidelijk Halfrond zijn. Deze bessen worden vaak voor concurrerende of zelfs lagere prijzen aangeboden. Het is soms lastig uit te leggen dat afnemers voor Belgische bessen meer moeten betalen”, ervaart De Maeght.

Uit onderzoek naar de profielen van kopers van blauwe bessen blijkt er vooral een regionaal verschil te zijn; in Wallonië worden beduidend minder blauwe bessen gegeten dan elders in België. De vraag is echter of een gerichte consumentencampagne in deze regio de verkoop van Belgische blauwe bessen stimuleert. “Je hebt ook kans dat je daarmee de consumptie van importbessen vergroot. Daarom moet je vooraf altijd goed nadenken over wat het effect van een campagne kan zijn”, aldus De Maeght.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 maart 2024 - 16:51