Begin augustus is de NFO met de gemeente Buren in gesprek gegaan om zo de voorgenomen heffing van toeristenbelasting voor internationale werknemers te voorkomen. Op 8 november heeft de NFO voor de tweede keer met de wethouder en ambtenaren gesproken. De NFO heeft aangegeven dat internationale werknemers geen toeristen zijn en ook niet gebruik maken van de toeristische voorzieningen. Het toch belasting heffen voor deze categorie is vanuit dat oogpunt volgens de NFO niet logisch. De gemeente is nog niet voor ons standpunt gewonnen. De gemeente vindt dat ook deze categorie gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen en om die reden een belastingheffing nodig is. Het boek is nog niet dicht en de NFO blijft in gesprek, we denken dat er toch nog mogelijkheden zijn om de gemeente op andere gedachten te brengen.

Leden in de gemeente Buren ontvangen binnenkort een uitgebreidere uiteenzetting van deze kwestie via een aparte nieuwsbrief.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 november 2021 - 12:00