De suzuki-fruitvlieg is een lastig probleem voor Nederlandse zachtfruitgewassen. Teeltmaatregelen zoals het gebruik van insectengaas, een kort plukinterval en het niet achterlaten in het perceel van vruchten van mindere kwaliteit, kunnen de plaagdruk sterk verminderen. Desondanks zijn insecticidenbespuitingen vaak onvermijdelijk. Bij de toepassing van bait sprays wordt een insecticide in een fractie van de standaarddosering gemengd met stoffen die dienen als voedsel voor de volwassen vliegen. Hierdoor kan met veel minder gewasbeschermingsmiddel hetzelfde of zelfs een beter resultaat worden behaald. Zo kunnen het gebruik en de nadelige effecten van insecticiden op de geïntegreerde plaagbeheersing beperkt worden.
Inmiddels is er in onderzoek en in de praktijk een aantal jaren ervaring opgedaan met bait sprays voor de bestrijding van suzuki-fruitvlieg.

In het Kennis op Maat project ‘Kennistransfer plant­gezondheid’ heeft WUR op verzoek van de NFO en het Platform Fruitvooruit.nl informatierond bait sprays  gebundeld. In een zogenaamd factsheet is de werking van bait sprays uitgelegd en worden tips gegeven voor de toepassing in relatie tot de bestrijding van suzuki-fruitvlieg in zachtfruit.

Wilt u ook meer kennis over bait sprays. Klik dan hier. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 april 2022 - 11:49