De brief is ondertekend, het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is een feit en maakt het mogelijk om huisvestingskosten in te houden op het WML van de werknemer. NFO is mede-ontwikkelaar van het Keurmerk en blij met dit resultaat.
Tot 1 september 2020 hoeft de certificering nog niet door een geaccrediteerde certificerende instelling te zijn verricht. Daarbij geldt dat een werkgever wel aan de volgende 2 voorwaarden moet voldoen om te kunnen verrekenen op het WML. Eerste is een ‘eigen verklaring’ ondertekenen dat de cao Open Teelten wordt toegepast. Tweede voorwaarden is aanmelden bij één van de volgende Certificerende-Instellingen:

  • Control Union Certifications B.V.
  • SGS Nederland B.V.
  • Vinçotte ISACert Nederland
    Leden van de vaktechnische organisaties, waaronder NFO-leden, ontvangen € 100,- korting op de certificering.

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ontwikkeld door werknemersorganisaties FNV en CNV, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland. Klik hier voor meer praktische info over het Keurmerk Flexwonen.

Het nieuwe keurmerk is afgestemd op de agrarische sector (cao’s Open Teelten en Glastuinbouw) en past óók bij de vaak kortdurende periode waarin mensen gehuisvest worden op onder andere fruitbedrijven. Werkgevers en werknemers in de sector hebben samen afspraken gemaakt over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 26 april 2019 - 11:27