De fruitteeltsector vooruit helpen; dat is een belangrijk doel van de provincie Gelderland. En dan gaat het niet alleen om vooruitgang en aanpassingen op sectorniveau, maar vooral ook op bedrijfsniveau. Aanpassingen die ondernemers helpen om een antwoord te bieden op de maatschappelijke opgaves en de specifieke uitdagingen waar de sector voor staat. Jeannet Mulder, Innovatiemakelaar Gelderland en tevens werkzaam bij de NFO, helpt telers hier graag bij.

Jeannet heeft als Projectleider Scholing en Innovatie bij de NFO flink wat kennis en ervaring op zak. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor de thema’s ondernemerschap, kennisdeling en scholing. “In mijn huidige rol heb ik veelvuldig contact met fruittelers, die zich iedere dag inzetten voor de teelt van goed en gezond fruit”, vertelt Jeannet. “Ik breng in kaart waar zij behoefte aan hebben en zet actuele thema’s op de kaart, door het organiseren van bijeenkomsten en het verbinden van partijen. Dit alles met het doel de fruitteeltsector verder te brengen. En innovatie is ook hard nodig, met alle veranderingen die in hoog tempo op de sector afkomen.”

De rol van Innovatiemakelaar in Gelderland sluit hierbij aan: als makelaar helpt Jeannet fruittelers om innovatie concreet vorm te geven en de juiste stappen te zetten om hun bedrijf naar een hoger plan te tillen.

Wat houden deze innovaties concreet in?

Het gaat om vernieuwing in de breedste zin van het woord, op zowel grote als kleine schaal. Denk bijvoorbeeld aan technische innovaties en productvernieuwingen. Maar ook aan het doorvoeren van aanpassingen in de bedrijfsvoering en de introductie van producten en diensten, die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaves op het gebied van water, biodiversiteit en klimaat.  “En we kijken niet alleen naar bestaande innovaties, maar ook naar wat er nog niet is, maar de fruitteler en de sector wel verder kan brengen”, zegt Jeannet.

Een mooi voorbeeld van een innovatie is de bladblaasmachine die fruitteler Menso Tijssen – samen met zijn broers en partners in de fruitteelt en met financiële ondersteuning – ontwikkelde. Bekijk hier het filmpje over deze machine.

Hoe kan de Innovatiemakelaar Gelderland helpen?

De Innovatiemakelaar is onafhankelijk, praktijkgericht en staat dichtbij de fruitteler. Zij gaat het gesprek met de teler aan en zet hierbij de ondernemer centraal. De Innovatiemakelaar helpt om een idee verder uit te werken en praktijkrijp te maken. Ook bekijkt zij samen met de teler wat er nodig is om een innovatie tot een succes te maken. Denk bijvoorbeeld aan financiële middelen (subsidie), techniek, specifieke kennis, uitbreiding van het netwerk of de inzet van communicatie.

Telers kunnen kosteloos gebruikmaken van de diensten van de Innovatiemakelaar; de provincie Gelderland neemt de kosten op zich.

Contact met de Innovatiemakelaar Gelderland

Fruittelers die een goed idee hebben, de volgende stap willen zetten, maar niet weten hoe kunnen contact opnemen met Jeannet Mulder, via tel.06-10216533 of jmulder@nfofruit.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 juni 2023 - 16:38