Ondernemers konden tijdens de coronaperiode gebruikmaken van een vijfjarige betalingsregeling voor het betalen van hun belastingschuld. Ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 beginnen met terugbetalen. Helaas is het niet alle bedrijven gelukt om de benodigde termijnbetalingen te voldoen. Hierdoor kan de Belastingdienst de betalingsregeling intrekken en de schuld in één keer opeisen.

Om dit te voorkomen, moet u zelf in actie komen en bij de Belastingdienst een aanpassing in de regeling aanvragen. Die aanpassing kan bestaan uit een betalingspauze of verlenging van de regeling naar 7 jaar. De Belastingdienst stelt wel eisen aan de aanpassingen. Als de Belastingdienst er onvoldoende vertrouwen in heeft dat de aanpassing nagekomen kan worden, wordt de aanpassing niet doorgevoerd. Zie:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/achterstand-betalingsregeling-bijzonder-uitstel-kom-nu-in-actie.

In een seizoenssector als de fruitteelt heeft u te maken met een wisselende liquiditeitspositie door het jaar heen. Het zou goed zijn als de Belastingdienst daar rekening mee houdt bij het beoordelen van het verzoek tot aanpassing van de regeling.
De NFO houdt graag de vinger aan de pols. Heeft u te maken met achterstand en heeft u om aanpassing van de regeling verzocht, maar is deze afgewezen? En heeft u, in afstemming met uw boekhouder, een realistisch beeld van de mogelijkheden om de achterstand in te halen? Speelt de wisselende liquiditeitspositie van uw bedrijf een rol?

Meldt u zich dan bij Peter Baltus van de NFO via pbaltus@nfofruit.nl. We willen kijken of we aan de hand van de cases met de Belastingdienst in gesprek kunnen gaan en zo tot maatwerk voor seizoenbedrijven kunnen komen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 juni 2023 - 16:37