Ongeveer 30 oud deelnemers van het TOP programma kwamen woensdagavond 15 december online bij elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Na een kort welkomstwoord door Patricia Hoogervorst namens de NFO en Emile Langerak van de Ondernemerschap Academy was het woord aan Herman van Mourik van de Rabobank. Hij deelde met de groep welke ontwikkelingen hij op de fruitteelt af ziet komen en  hoe hij naar de toekomst kijkt.

Over het fruitteeltbedrijf van de toekomst was hij helder: “Er is geen gouden sleutel tot succes”. Of je nu je product zelf tot waarde brengt, je bedrijf verbreed of je puur focust op de optimale productie, alle strategieën kunnen leiden tot succes. Als er dan toch een rode draad tot succes genoemd moet worden dan constateert Herman dat ondernemers die doen wat bij ze past, die trots zijn op wat ze doen en die sturen op basis van cijfers in plaats van op het ‘onderbuikgevoel’ het over het algemeen goed doen. Ook noemde Herman dat hij als accountmanager van de Rabobank merkt dat gesprekken met deelnemers aan het TOP programma anders verlopen dan voorheen. “De meest ondernemers zitten zelfbewuster aan tafel”.

Herman stond ook stil bij de effecten van COVID. De pandemie heeft consumenten laten zien hoe belangrijk gezonde voeding is en dit heeft bijvoorbeeld huisverkoop een enorme boost gegeven. Al ziet de bank ook dat de stijging nu weer wat afvlakt.

Een anderen ontwikkeling die Herman aanhaalde was de in Europa vastgestelde Farm to Fork strategie. De effecten daarvan op de productie van voedsel zullen enorm zijn met name omdat gewasbescherming in een heel ander daglicht komt te staan.

Als laatste noemde Herman dat er ook kansen liggen met name in ketensamenwerking. De Rabobank, LTO en ook de NFO zijn actief in gesprek met retailers over hoe de inspanningen op het gebied van duurzaamheid et cetera beter beloond kunnen worden. De eerste effecten daarvan komen langzaam naar buiten omdat retailers bewuster bezig zijn met het Hollands product.

Na deze aftrap gingen de deelnemers in drie groepen in gesprek over welke stappen zij gezet hebben na deelname aan het TOP-programma en gingen zij ook in gesprek over de uitdagingen van de toekomst.

De persoonlijkheidsanalyse bij de start van het programma was voor veel deelnemers heel waardevol. “Doordat ik mezelf nu beter ken maak ik andere en bewustere keuzes”, gaven meerdere deelnemers aan. Ook gaven de deelnemers aan dat ze veel bewuster bezig zijn met de financiële kant van hun bedrijf en daardoor ook andere strategische keuzes maken.

Vervolgens gingen de deelnemers in gesprek over de uitdagingen van de toekomst. Als grootste uitdaging zien de oud deelnemers de stijgende kosten, grotere teeltrisico’s, de beschikbaarheid van arbeid en ook huisvesting van personeel werd genoemd. Verschillende deelnemers zijn bezig met ketenverkorting of ketensamenwerking, anderen zoeken oplossingen in het spreiden van risico’s door rassenkeuze of inbouwen van stabiliteit door het plaatsen van hagelnetten. Rond personeelszaken waren de ideeën ook divers. Sommige ondernemers is het gelukt om meer scholieren aan zich te binden die momenteel niet in de horeca aan het werk kunnen, anderen zoeken naar arbeid uit een land als Roemenië en er zijn ook telers die willen  toewerken naar het het robotiseren van arbeid om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van “handjes”.  Qua huisvesting werd genoemd dat het belangrijk is om in gesprek te gaan met je omgeving, of dit nu de buren zijn of de gemeente. Als je mensen meeneemt in de uitdagingen waarvoor je als ondernemer staat kom je vaak verder dan je op voorhand had gedacht.

Terugkijkend op de avond was de conclusie dat de deelnemers aan het TOP programma allemaal bewuster bezig zijn met hun bedrijfsvoering en met waar je als ondernemer zelf invloed op hebt.

De NFO zet het de alumnibijeenkomsten  voor oud deelnemers ook volgend jaar voort voor de telers die ook lid zijn van de NFO. In de laatste fruitteelt van dit jaar kunnen NFO leden lezen wat het TOP programma volgend jaar te bieden heeft.

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door COLLAND.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 december 2021 - 15:55