De NFO stond woensdag 8 december bij de Raad van State. De gemeente Tiel wil een vaste teeltvrijezone van 50 meter voor boomgaarden tot woningen, zonder een mogelijkheid om hiervan onderbouwt af te wijken. Het door de NFO samen met LTO-Noord ingediende bezwaar tegen deze regel in het bestemmingsplan is door de gemeente Tiel afgewezen. Nu is het aan de Raad van State om te bepalen of deze starre regel in het bestemmingsplan buitengebied redelijk is. De NFO heeft erop gewezen dat in de vele onderzoeken van de afgelopen jaren geen volksgezondheidsrisico’s zijn gevonden. Bij deze onderzoeken gaat het ook om situaties waar geen zone is tussen het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en woningen. Het vastleggen van een verplichtte zone van 50 meter zonder dat daar onderbouwt vanaf geweken kan worden doet geen recht aan de steeds verdere verduurzaming van het middelenpakket en de forse spuitdriftreducerende maatregelen die fruittelers nemen. LTO-Noord bracht in dat deze regel alleen voor boomgaarden ook willekeur is, omdat er geen enkele zone is opgenomen voor andere teelten. De NFO verwacht de uitspraak van de Raad van State in februari, uiterlijk begin maart.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 december 2021 - 16:19