Tweehonderd ondervraagde fruittelers hebben de intentie om binnen nu en 2 jaar een investering op hun bedrijf uit te voeren. Dit blijkt uit steekproefvragen van de jaarlijkse FruitteeltScanner van AgriDirect. De economische situatie verschilt uiteraard per bedrijf, maar navraag bij AgriDirect leert dat de intentie er dus wel is. Of de intentie ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden, is nog even de vraag.
Een op de zes fruittelers, ofwel ruim 17%, is (zeer) geïnteresseerd om in de toekomst te investeren in drones. Verder zijn er investeringsplannen in tractoren (bijna 7%), heftrucks (2%) en hoogwerkers (3,6%). Om de schade van extreme weersomstandigheden te minimaliseren is 6,4% van de fruittelers geïnteresseerd om te investeren in hagelnetten. Ruim 5% wil nachtvorstbescherming en 2,8% regenkappen. Een vraag over het hebben of starten met een brede weersverzekering is niet meegenomen in dit onderzoek.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 januari 2019 - 16:04