De overheid komt fruittelers opnieuw tegemoet bij de vaststelling van de aanwasnormen voor appels, peren en zure kersen. Werden de normen eerder al versoepeld vanwege vorstschade, voor het jaar 2018 zullen de normen van vorig seizoen 2017 worden gehanteerd (zie de tabel onder aan dit bericht). Directeur Jan Mulder van Alfa is tevreden over de uitkomsten van het overleg tussen de Belastingdienst en de werkgroep waar hij deel van uitmaakt

Aanwaskosten

Aanwaskosten zijn die kosten die u maakt om de bomen in productie te brengen als het perceel eenmaal is ingeplant. Hierin zijn de kosten meegerekend voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, motorbrandstof en dergelijke. In de normen voor de aanwaskosten zijn ook meegenomen: − de kosten van afschrijving duurzame productiemiddelen; − de kosten voor betaalde arbeid door derden voor zover deze direct toe te rekenen zijn aan het gewas. Onder de duurzame productiemiddelen vallen: − gebouwen (exclusief koeling); − machines en werktuigen; − installaties zoals beregeningsinstallaties.
Rapport van de Landelijke Landbouwnormen 2018: Op pagina 33 vindt u de informatie over de fruitsector, en op pagina 66 de normbedragen zoals deze ook in dit nieuwsbericht staan.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 januari 2019 - 16:03