Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon (WML) ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Tot op heden was altijd formeel sprake van een wettelijk minimum weekloon, dat gedeeld werd door de in de sector gebruikelijke arbeidsduur(zoals in de cao vastgelegd). In de Open Teelten, waar de fruiteelt onder valt, is dit 38 uur. Tot nu toe werden onze WML-uurlonen dus altijd berekend door het wettelijk minimum uurloon te delen door 38.

Vanaf 1 januari stelt de overheid zoals gezegd een wettelijk minimum uurloon vast. Dat doet ze op basis van het WML gedeeld door 36. Daarmee wordt het WML in alle sectoren gelijk getrokken en krijgt iemand die in bijvoorbeeld de schoonmaaksector werkt per 1 januari hetzelfde WML als een werknemer uit de fruitteelt. Voor de fruitteelt betekent de wetswijziging een nieuwe verhoging van de WML-lonen per 1 januari 2024.

Als werkgever heeft u nog een half jaar om zich voor te bereiden op de komst van het minimumuurloon. Om u op weg te helpen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kennisdocument opgesteld met veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juli 2023 - 16:30