Steeds meer agrarische daken – ook in de fruitteelt – worden benut om zonne-energie op te wekken. Ook wordt steeds meer fruit onder panelen geteeld. Op deze manier kunnen agrarische ondernemers bijdragen aan nationale klimaatdoelstellingen. Ondernemers die zonnepanelen op het bedrijf hebben, krijgen te maken met een verplichte keuring. Dit om onder meer het risico op brand te verkleinen. Om bijkomende knelpunten te adresseren en mogelijk op te lossen heeft LTO, mede namens de NFO, contact met het Verbond van Verzekeraars. Op die manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat verduurzaming  tot onverzekerbaarheid leidt.

Keuring
Ondernemers die zonnepanelen op het dak hebben liggen, kunnen te maken krijgen met een zogeheten ‘scope 12-keuring’. Daarbij wordt gekeken naar de veiligheid van de zonnepanelen: van paneel tot aan de aansluiting in de meterkast. De staat van de installatie en mogelijke risico’s op brand worden onder de loep genomen. De scope 12-keuring wordt mogelijk op 1 januari 2024 verplicht bij vijftig of meer zonnepanelen op een gebouw. Dit is aan de orde bij nagenoeg alle installaties op agrarische bedrijven.

Daarnaast introduceren sommige verzekeraars deze keuring al vóór die datum. Meestal is deze keuring ook een verplichting vanuit de polisvoorwaarden. Wordt hier niet aan voldaan, dan bestaat het risico dat eventuele schade in geval van brand of weersextremen niet is verzekerd.

Knelpunten
Sinds de invoering van deze keuring lopen agrarische ondernemers tegen enkele knelpunten aan. Bijvoorbeeld een gebrek aan keuringscapaciteit of het niet kunnen uitvoeren van de – na keuring vastgestelde – noodzakelijke aanpassingen. Dit als gevolg van onderbezetting bij installateurs. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van een keuring die niet binnen de door de gestelde termijn van de keuring kan plaatsvinden, neem dan altijd contact op met de verzekeraar. Er kan in dat geval sprake zijn van overmacht. Vaak komen de ondernemer en de verzekeraar er samen uit. Het belangrijkst is dat u als ondernemer in contact blijft met uw verzekeringsmaatschappij of -agent om te zoeken naar een oplossing. Ook wanneer u als ondernemer panelen wilt laten plaatsen, is contact vooraf met de verzekeraar altijd gewenst. Dit kan verrassingen achteraf voorkomen.

LTO is voorstander van een periodieke keuring van elektrische installaties, bijvoorbeeld van zonnepanelen. Keuringen kunnen bijdragen aan het verkleinen van het risico op brand. Hoewel kosten voor een keuring binnen de bedrijfsvoering horen, vindt LTO dat het niet zo mag zijn dat verduurzaming leidt tot onverzekerbaarheid of niet gedekte schade.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juli 2023 - 16:25