Er komt geen verbod op het in voorraad hebben van gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn toegelaten in de eigen teelten. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vanmiddag voor het wijzigingsvoorstel van Roelof Bisschop (SGP) en Maurits von Martels (CDA)  gestemd. In het wetsvoorstel voor de Plantgezondheidswet was ook opgenomen dat leveranciers geen middelen mogen leveren als ze niet zijn toegelaten in de teelten die de afnemers hebben.
Beide voorstellen zijn in de praktijk niet werkbaar en geven de betrokken gebruikers en leveranciers weinig rechtszekerheid, bepleitten Bisschop en Von Martels. Zo kunnen voorraden gewasbeschermingsmiddelen overblijven van een vorig teeltseizoen en teeltplannen kunnen onverwachts wijzigen. Een standpunt, dat de meerderheid in de Tweede Kamer ook deelde.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 januari 2020 - 18:42