Tweede Kamerlid Gerard van den Anker van het CDA heeft kamervragen gesteld aan minister Schouten over de toegenomen schade aan gewassen door ganzen, zwanen en mezen in de afgelopen jaren. Van den Anker wil van de minister weten of de maatregelen voor natuurherstel- en ontwikkeling onder andere tot doel hebben de biodiversiteit te vergroten. Hij is bezorgd dat uitbreiding van de biodiversiteit gepaard zal gaan met toename van het aantal dieren dat faunaschade veroorzaakt.
Hij wil van de minister weten of het klopt dat voor de plannen voor natuurherstel en -ontwikkeling 3 miljard euro is uitgetrokken, maar dat binnen dit budget geen geld beschikbaar is voor faunaschadevergoeding.
Bij de maatregelen voor natuurherstel en -ontwikkeling ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de agrarische sector. Daarom is stimulerend beleid voor agrariërs wenselijk, dan wel noodzakelijk. De rekening van natuurherstel en -ontwikkeling, die het maatschappelijk belang dient, mag immers niet alleen bij de agrariër komen te liggen.
Van den Anker wil dan ook van de minister weten waarom faunaschade niet integraal is opgenomen in het budget voor natuurherstel en -ontwikkeling en op welke manier zij voornemens is de toenemende faunaschade te vergoeden.
Ook de NFO pleit al enige tijd in dezelfde lijn als Van den Anker.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 januari 2021 - 15:59