De waarde van de landbouwexport groeide in 2020, ondanks de coronacrisis, naar schatting met 1 procent in vergelijking met 2019. Terwijl de meeste sectoren een afname of slechts lichte groei lieten zien, nam de fruitexport het sterkst toe. De fruitexport wordt 11% groter geraamd, met name dankzij een grotere re-export (klik op de grafiek voor een vergroting). Wederuitvoer blijkt landbouwbreed de grootste reden voor de stijgende export, samen met de gestegen exportprijzen. Het volume van de landbouwexport daalde licht. Opvallend is de toegenomen appel- en perenexport naar Duitsland in 2020.
Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van CBS en WUR in opdracht van het ministerie van LNV. Zij baseerden zich op CBS-cijfers tot en met oktober en ramingen voor november en december 2020.

De totale landbouwexport komt in 2020 naar schatting uit op 95,6 miljard euro, waarvan 7,0 miljard euro aan fruit. Een relatief klein aandeel, 21%, was daarvan afkomstig van Nederlandse bodem. Avocado’s, druiven, bananen, (blauwe) bessen, mango’s en peren zijn de belangrijkste exportproducten bij de groep fruit (lees verder onder tabel).

De importwaarde van fruit steeg in 2020 naar schatting evenveel als de export, namelijk met 7,4%. De importgroei komt vooral voort uit een verdere groei van de import van avocado’s, sinaasappels, citrusfruit, kiwi’s, peren en blauwe bessen. Er waren ook producten waarvan minder is ingevoerd, zoals ananas en pistache noten. Met name uit Peru kwamen veel meer avocado’s, net als vorig jaar. Uit Peru komen ook veel (blauwe) bessen en mango’s. De stijging van de import van sinaasappels, citrusfruit en druiven is vooral toe te schrijven aan de handel met Zuid-Afrika.
Nederland zet dit fruit voornamelijk af in de omringende landen. In 2020 werd 54% van de export van fruit in Duitsland, Frankrijk en België afgezet. Met het VK erbij stijgt dit percentage naar 60%. In 2020 steeg de export naar deze vier landen sterk, naar Duitsland vooral door de toename van de appel- en perenexport, naar Frankrijk door de sterke groei van de export van avocado’s. De export naar België ging omhoog door toedoen van onder ander hogere aantallen avocado’s en duurdere en meer sinaasappelen en aardbeien. Naar het VK steeg de exportwaarde van vooral (blauwe) bessen.

Bron cbs.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 januari 2021 - 15:58