Kennis delen door en voor de fruitteelt. Dat staat  vandaag centraal tijdens de Kennisdag 2022, die de NFO organiseert samen met de WUR. Zo’n 260 aanwezigen laten zich bijpraten over actuele ontwikkelingen en spijkeren hun kennis bij. Daarnaast is er volop ruimte om te netwerken.

NFO-voorzitter Ron Mulders opende het algemene deel van de Kennisdag, die plaatsvindt bij Hotel Van der Valk in Tiel. Hij vergeleek de fruitteelt hier met de Formule 1. “Er zijn veel parallellen”, zei Mulders. “Zowel in de fruitteelt als in de Formule 1 is veel gedaan aan beveiliging en hard rijden, maar beiden moeten hun uitstoot in 2030 met vijftig procent gereduceerd hebben. Telers zijn topsporters. Telers en Max gaan tot het uiterste!”

Mulders gaf ook aan dat er een innovatie-agenda op vele vlakken moet komen. “Denk na over kennis die we nog niet hebben, geef aan waar nog kennis nodig is. We moeten op alle fronten innoveren en daarvoor moeten we samenwerken, om te zorgen dat we allemaal de race uitrijden. En liefst af en toe ook nog een overwinning behalen. De auto waar jullie in 2030 in rijden ontwikkelen we samen met de partners in FRUITVOORUIT.NL.”

Veel aandacht voor klimaatverandering

De Kennisdag omvatte een inspirerend programma, bestaande uit diverse blokken met lezingen. Er was een algemeen blok, waarin met name veel aandacht was voor klimaatverandering. Drie studenten van de WUR presenteerden een onderzoek dat was uitgevoerd in opdracht van het KNMI en schetsten toekomstscenario’s op het gebied van temperatuur, neerslag, extreme buien en zeespiegelstijging. Op korte termijn wordt het risico op nachtvorstschade groter, maar op de langere termijn neemt dit juist af, zo gaven zij aan. Maar extremer weer gaat wel een grotere bedreiging vormen voor de sector: er zal meer neerslag vallen in de zomer en de kans op fellere buien neemt toe. Rien van der Maas van WUR schetste welke gevolgen deze veranderingen zullen hebben op de teelt. En Gert Jan van Dijk van OFH ging in op de verzekerbaarheid tegen weersextremen in de toekomst.

Peter Balk van WUR sloot het algemene lezingenblok af met een lezing over de smaak van appel. Hij gaat met een smaakcaravan – het Smaaklab – langs scholen om scholieren smaakonderzoek te laten doen. Op die manier wordt meer bekend over de smaakvoorkeuren van jongeren. Tegelijkertijd maken jongeren heel praktisch kennis met de sector en het onderzoek.

Andere lezingen

Verder was er een blok met lezingen over grootfruit. Hier was onder meer aandacht voor wantsen, het beheersen van perenschurft en werd ingegaan op het bestrijden van de appelbloesemkever, door deze weg te vangen.

In het lezingenblok over houtig klein- en steenfruit was onder meer aandacht voor ‘het voorkomen of bestrijden van vruchtrot’ en proeven met hittewerende folies. Het thema ‘Markt’ krijgt vanavond nog aandacht.

Binnenkort leest u een uitgebreid verslag van de Kennisdag 2022 in het vakblad Fruitteelt

Foto’s: Petra Koster en Peter Baltus, NFO

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 november 2022 - 16:45