Op woensdag 25 september vond de laatste veldbijeenkomst van de NFO-productgroep Houtig Kleinfruit van dit seizoen plaats. Geïnteresseerde telers bezochten het bedrijf Van Manen Kleinfruit in Echteld en aansluitend de teelt en opkweek bij Van den Heijkant in Dreumel. Jelle Gerstel van Vlamings informeerde tijdens de pauze over mogelijke alternatieven voor minerale meststoffen. Het product Ferticell, een oplosbare stikstofmeststof o.b.v. plantaardig eiwit in de vorm van direct beschikbare aminozuren, kan het gewas op een efficiënte wijze van organische stikstof voorzien (ook d.m.v. fertigatie). Jeroen van Lanen van Van Iersel sloot de bijeenkomst af met een toelichting op het gebruik van compost als bodemverbetering.

Excursie langs de frambozen-opkweek bij Van den Heijkant

Heino van Doornspeek van Vlamings startte de excursie met de opmerking dat nu alles gedaan moet worden voor sterke knoppen, actieve wortels en gezonde stengels. Actief kan gewerkt worden aan een goede bladstand door een gerichte bemesting. Controleer gewassen op spintmijten, galmijten, dop- en wolluizen, bladvalziekte en schorsgalmuggen. Sluit het seizoen ook af met schone zwartstroken. Naast minder ongedierte, wordt ook de inzet van bodemherbiciden hierdoor effectiever. Een preventieve teeltmaatregel vormt bijvoorbeeld het kort afknippen van afgedragen hout bij framboos en braam. De opbouw van ziekten en plagen kan hiermee beperkt worden. Door snoei kunnen de komende weken knoppen ook meer licht opvangen. Zorg daarnaast voor een goede afwatering van percelen om wortelschimmels te voorkomen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 oktober 2019 - 18:53