Momenteel wordt de uitvoeringsagenda gewasbescherming 2030 opgesteld. Deze moet acties bevatten die het ondernemers mogelijk maken om economisch verantwoord ziekten en plagen te beheersen. De NFO stelt echter vast dat bij de uitwerking tot nu toe, nog onvoldoende oog is voor de noodzaak voor oplossingen op de korte termijn. In afstemming met teeltadviseurs van CAF, Fruitconsult, Wesemael, P.G. Kusters en  van Iperen, heeft de NFO een top vijf van knelpunten ingebracht. Hierbij gaat het om wantsen, appelbloesemkever, suzuki-fruitvlieg, schurft in de biologische teelt en luisbeheersing in houtig kleinfruit. Zonder oplossingen op de korte termijn is er geen lange-termijnperspectief.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 oktober 2019 - 18:54