Aanstaande donderdag 20 februari debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Dat is drie maanden nadat het Landbouw Collectief – waar ook de NFO deel vanuit maakt – het plan ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ presenteerde en nog steeds heeft de overheid nauwelijks stappen ondernomen. De 13 organisaties van het Landbouw Collectief hebben daarom een heldere boodschap richting het Kamerdebat op 20 februari: kom NU in actie, omarm het plan van het Landbouw Collectief en voorkom onnodig smijten met gemeenschapsgeld.

In het plan van het Landbouw Collectief is aangegeven dat de sector maatregelen kan en wil nemen op het gebied van voer, weidegang en uitrijden van mest bij melkvee om de uitstoot van stikstof verder terug te brengen. De voorgestelde oplossingen zijn veel goedkoper en vele malen effectiever dan de uitkoop en krimp waar het kabinet enkele honderden miljoenen voor uit wil trekken, bovenop de eerder voorgestelde maatregelen van eiwitarm voeren en beperken van de maximale snelheid tot 100 km per uur. Maar de onderhandelingen verlopen moeizaam en de onzekerheid duurt voort. Het Landbouw Collectief roept daarom de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer op het Kabinet aan te sporen om het plan nu eindelijk te omarmen, overeenstemming te bereiken over de laatste punten en aan de slag te gaan.

 Onderbouwing van de maatregelen
Het Landbouw Collectief krijgt steeds sterkere aanwijzingen dat ingrijpende maatregelen zoals opkoop en verplaatsing van bedrijven nauwelijks effect hebben op de neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden. Ook lijkt het aandeel van de landbouw in de depositie op deze gebieden veel lager dan tot nu wordt genoemd. Deze aanwijzingen komen uit de externe analyse van de RIVM stikstof data en modellen die het Mesdagfonds heeft laten uitvoeren en waarvan de uitkomsten op 20 februari worden gepresenteerd. Het gaat bij opkoop en verplaatsing van bedrijven om maatregelen die diep ingrijpen bij de betrokken boeren en hun gezinnen. Daarom wil het Landbouw Collectief maximale helderheid, dat de maatregelen ook daadwerkelijk tot effect leiden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 februari 2020 - 18:42