Er komt geen landbouwakkoord, zo werd deze week duidelijk. Nadat LTO aangaf zich terug te trekken uit het overleg, lieten de overige partijen weten niet door te willen gaan zonder de organisatie. De NFO is vooral teleurgesteld over het feit dat de overheid fruittelers onvoldoende perspectief biedt. Als NFO vinden we het dan ook jammer dat het akkoord er nu niet inzit. Dit is – vanuit het oogpunt van perspectief bieden – namelijk dringend nodig, aangezien we als sector nu ook vastlopen.

LTO gaf in haar reactie onder meer aan dat te zeer wordt vastgehouden aan doelstellingen op het gebied van natuur en klimaat. “Borging van alle natuur- en klimaatdoelen is belangrijk, maar domineren dermate eenzijdig dat een gesprek over de strategische waarde van voedsel, een leefbaar platteland en de immateriële waarde van boeren en tuinders ondergeschikt blijft”, zo schrijft de organisatie in een persbericht.

NFO-voorzitter Ron Mulders onderschrijft dat natuur- en milieudoelen leidend zijn voor de overheid. “Dan houd je als agrariër, en ook als fruitteler, nog maar heel weinig bewegingsruimte over. Daarop is het misgegaan. Daarnaast was het verdienvermogen richting de toekomst een heikel punt.”

Hij had gehoopt dat een landbouwakkoord NFO-leden extra toekomstperspectief had kunnen bieden. “Als NFO zijn we continu in de weer om ervoor te zorgen dat onze telers tot in lengte van jaren een goede boterham kunnen blijven verdienen. We hoopten met een akkoord stappen voorwaarts te kunnen zetten op dit vlak. Hoewel er goede gesprekken zijn gevoerd, is het jammer en teleurstellend dat de overheid telers onvoldoende perspectief kan bieden. Desondanks blijven we als organisatie natuurlijk wel in gesprek met de overheid en proberen we de goede onderdelen uit het akkoord vast te houden

Toch hebben de overleggen volgens Mulders ook positieve zaken opgeleverd. “Doordat we ons als plantaardige sectoren vaker hebben getroffen, weten we elkaar nu beter te vinden. Dat is winst.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 juni 2023 - 16:40