Waterschap Limburg start op 1 mei met een proef om agrariërs hun wateronttrekkingen te laten doorgeven via een beregeningsmodule op de website van het waterschap. Hiermee krijgt het waterschap een actueler en completer inzicht in hoeveel water agrariërs onttrekken aan het grondwater en aan het oppervlaktewater.

Tot nu toe moeten agrariërs elk jaar doorgeven hoeveel water ze hebben onttrokken voor het gebruik in openteelten via hun grondwaterputten. Voor het onttrekken van grondwater krijgen de agrariërs elk jaar een opgaveformulier per post gestuurd. Het is ook mogelijk om digitaal opgave te doen. Voor het onttrekken van oppervlaktewater worden tot nu toe geen hoeveelheden opgevraagd.

Met de nieuwe module krijgt het waterschap beter en realtime inzicht in hoeveel water waar en waarvoor wordt onttrokken. Deze informatie zal worden gebruikt om de hydrologische modellen beter en realistischer te laten rekenen. Daarmee kan het toekomstig beleid, onder andere voor natuurbehoud, worden verbeterd.
Voor de agrariërs heeft de module ook voordelen. Mogelijk dat met inzet van de beregeningsmodule een debietmeting per put niet nodig wordt en daarmee kan een investering per put van circa €5.000 worden bespaard.

Na dit pilotjaar besluit het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg of de module ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. De bedoeling is per 1 januari de nieuwe methode officieel in te voeren.

De module is te vinden op waterschaplimburg.nl/beregenen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 april 2024 - 16:53