Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om nog éénmaal een vrijstelling te verlenen voor het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen Exirel en Tracer in de kersenteelt. Deze beslissing komt na zorgvuldige overweging en evaluatie van de situatie rondom de bestrijding van de suzuki-fruitvlieg, waarvoor momenteel geen alternatieven beschikbaar zijn.

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) erkent de noodzaak van dit besluit in het licht van de uitdagingen waarmee kersentelers worden geconfronteerd in de bestrijding van de plaag, waar momenteel wereldwijd nog geen werkbare remedie voor beschikbaar is. Als belangenbehartiger van de Nederlandse fruittelers staat de NFO achter de maatregelen die de sector ondersteunen in het behouden van een gezonde en duurzame kersenteelt. De vrijstelling is tot stand gekomen dankzij een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Net als het ministerie van LNV wil de NFO benadrukken dat het aanvragen van vrijstellingen geen langetermijnoplossing is. De NFO voelt de verantwoordelijkheid om gezamenlijk met de sector, toelatingshouders, het ministerie en het Ctgb om volgend jaar tot een reguliere oplossing/toelating te komen. In andere landen is er ook een reguliere toelating, dus we streven ernaar om dit ook voor de Nederlandse kersenteelt te realiseren, voor aanvang van het teeltseizoen 2025. Samenwerking en innovatie zijn essentieel om de kersenteelt in Nederland op de lange termijn te kunnen waarborgen.

De NFO benadrukt dat het van cruciaal belang is dat de voorschriften voor toepassing stipt worden nageleefd om de veiligheid van het gebruik en de bescherming van het milieu te waarborgen. Wij zullen ons blijven inzetten om onze leden te informeren en te ondersteunen bij het naleven van deze voorschriften.

Als sectororganisatie hebben we reeds een plan van aanpak opgesteld, in nauwe samenwerking met experts en onderzoekers uit de sector, om alternatieve bestrijdingsmethoden te verkennen en te ontwikkelen. De NFO stelt alles in het werk om samen met het ministerie verdere invulling te geven aan dit plan en om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor de kersenteelt in Nederland.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 mei 2024 - 08:51