De partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de cao Open Teelten, waaronder de NFO, hebben akkoord gegeven op de nieuwe loontabel van de cao per 1 maart 2023. De nieuwe maand- en uurlonen zijn hier te vinden.

Met deze tabel zijn de nieuwe looncijfers officieel vastgesteld. Partijen zijn al bijna klaar met het vaststellen van de cao-tekst. Zodra de tekst van de nieuwe cao definitief is, wordt deze zo snel mogelijk ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd aan het ministerie van SZW en gepubliceerd op de website van onder meer de NFO.

De nieuwe cao Open teelten loopt van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024. In de cao Open Teelten is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 maart 2023 en 31 december 2023. Op deze data gaan de lonen met 5 en 3 procent omhoog.

Vragen over de nieuwe loontabel? Neem contact op met de Werkgeverslijn via tel. 088-888 66 88.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 maart 2023 - 16:40