De agrarische sector monitort al jaren de kwaliteit van het oppervlaktewater als het gaat om resten van gewasbeschermingsmiddelen, via diverse projecten via bijvoorbeeld Waterschappen, NFO en Provincies wordt al jaren hard gewerkt aan minimalisering. Tijdens voorlichtingsavonden in de fruitsector komt ook vaak het onderdeel medicijnresten in oppervlaktewater aan bod vanwege het grote aandeel dat deze tak heeft op de kwaliteit van het water.

Een nieuwe studie door het RIVM   en Deltares bevestigt dat medicijnresten een risico zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat blijkt uit een analyse van meetgegevens van waterbeheerders uit 2017 en 2018. In 2017 en 2018 werd van 19 verschillende stoffen de risicogrens minimaal één keer overschreden. Stoffen als pijnstillers, antibiotica, bloeddrukverlagers, antidepressiva en anti-epileptica overschreden de risicogrens zelfs meerdere keren. Waarschijnlijk gebeurt dit vaker. Veel medicijnresten hebben namelijk een heel lage risicogrens. Waterbeheerders zijn niet altijd in staat stoffen op dit lage niveau aan te tonen.
Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM en Deltares naar medicijnresten in oppervlaktewater. In 2017 en 2018 hebben concentraties van 19 verschillende stoffen een of meerdere keren de risicogrens overschreden.
Jaarlijks bereikt minstens 190 ton medicijnresten het oppervlaktewater. Dat is meer dan het RIVM in 2016 schatte (minstens 140 ton). De werkelijke hoeveelheid medicijnresten die in het oppervlaktewater belandt is nog groter, omdat de huidige schatting voornamelijk gaat over receptgeneesmiddelen uit de openbare apotheek. Door overige kanalen mee te rekenen (klik hier voor het onderzoeksrapport) kan de overschrijding nog enkele honderden tonnen hoger uitvallen.
Via het project Medicijnresten uit Water wordt gewerkt aan terugdringing van de overschrijdingen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 oktober 2020 - 15:48