Er moet meer steun komen voor familiebedrijven, bijvoorbeeld op gebied van bedrijfsopvolging en -overname en daarnaast moet geïnventariseerd worden tegen welke vraagstukken familiebedrijven aanlopen. De CDA-statenfractie Zeeland heeft vanmiddag het rapport ‘Provinciale ondersteuning van familiebedrijven in Zeeland’ overhandigd aan gedeputeerden Dick van der Velde en Jo-Annes de Bat. Als CDA-statenlid was fruitteler en NFO-bestuurder Rinus van’t Westeinde daarbij aanwezig. Hij onderstreept het belang van familiebedrijven voor de Zeeuwse economie, werkgelegenheid en samenleving. Zeker fruitbedrijven zijn veelal familiebedrijven.
Het rapport staat niet op zichzelf, maar komt voor uit een motie die in november 2020 is aangenomen door de Statenvergadering. Daarin werd verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om als provinciale overheid familiebedrijven te ondersteunen. Op verzoek van de CDA Statenfractie Zeeland heeft de adviesgroep Familiebedrijven van BDO advies gegeven over hoe de Provincie Zeeland familiebedrijven zou kunnen ondersteunen. Zij onderstrepen het belang van goede ondersteuning bij opvolging/overdracht binnen het familiebedrijf. De Provincie Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Zeeuwse gemeentes en ondernemers(vertegenwoordigers) Zeeuwse familiebedrijven zouden hier een rol in kunnen spelen.
Het advies van BDO biedt handvatten voor het nieuwe Economische Uitvoeringsprogramma van de Provincie Zeeland dat dit najaar wordt vastgesteld.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 juli 2021 - 16:16