Het aantal bedrijven in de fruitteeltsector met medewerkers op de eigen loonlijst is tussen 2019 en 2021 gestegen van 840 naar 890.  Dat blijkt uit het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2022.

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt. Het onderzoek geeft een actueel beeld van de trends en ontwikkelingen in de agrarische en groene sectoren op het gebied van de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar deden 5.600 bedrijven mee, waaronder iets minder dan 300 fruitbedrijven.

Enkele resultaten op een rij

Uit het onderzoek komende de volgende resultaten naar voren:

  • Het aantal bedrijven in de fruitteelt met medewerkers op de eigen loonlijst is gestegen, van 840 in 2019 naar 890 eind 2021. Deze bedrijven hebben in totaal 940 vestigingen.
  • Het merendeel van de bedrijven (bijna 60 procent) heeft 1 tot 5 medewerkers op de loonlijst, bij ruim 20 procent staan 6 tot 10 medewerkers op de loonlijst en bij 13,9 procent zijn dat er 11 tot 25.
  • De gemiddelde leeftijd van een medewerker op de loonlijst van een fruitbedrijf komt uit op 38,1 jaar.
  • Bijna een derde (32 procent) van de medewerkers van fruitbedrijven die op de loonlijst staan, bevindt zich in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar.
  • 60 procent van de medewerkers in de fruitteelt is man, 40 procent vrouw.
  • Van de medewerkers die in de fruitteelt op de loonlijst staan, heeft 51 procent de Nederlandse nationaliteit en is 41,7 procent van Midden- of Oost-Europese afkomst.
  • 85 procent van de fruitteeltbedrijven heeft geen medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst.

Binnenkort leest u in het vakblad Fruitteelt meer over de resultaten van het Colland Arbeidsmarktonderzoek. U kunt de resultaten ook hier bekijken.

Fonds Colland Arbeidsmarkt

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek draagt bij aan een effectief arbeidsmarktbeleid. Het onderzoek is een initiatief van sociale partners in de agrarische en groene sectoren en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit opleidings- en ontwikkelingsfonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 december 2022 - 16:45