Telers zouden in de toekomst moeten kunnen beschikken over een kluis in ‘the cloud’ waarin alle data die op het bedrijf wordt verzameld wordt opgeslagen. Op een agrarisch bedrijf worden allerlei gegevens vastgelegd, zoals weersgegevens, bespuitingen, productiecijfers en administratieve gegevens. Nu nog kunnen deze gegevens vaak niet aan elkaar worden gekoppeld, waardoor bedrijven niet optimaal gebruik kunnen maken van deze data. Ook het eigenaarschap en het delen van de data is nu vaak nog niet goed geregeld.
BO Akkerbouw, WUR en RVO werken op dit moment aan een plan (Roadmap DATA Ecosysteem) voor een data-kluisconstructie waarbij beschikbaarheid en privacy van gegevens van het agrarisch bedrijf zijn gegarandeerd. Doel is dat de gedragsregels en de kluis er over twee jaar zijn. Over vijf jaar moeten agrariërs de data intensief kunnen benutten en beheren.

Vanuit de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw wordt op woensdag 7 december een webinar georganiseerd om te polsen hoe agrariërs aankijken tegen deze ontwikkeling. Welke kansen en welke bezwaren zien ze? In het webinar zullen Corné Kempenaar en André Hoogendijk van BO Akkerbouw, de WUR en twee boeren aanschuiven.

Kijk op proeftuinprecisielandbouw.nl voor meer informatie en aanmelden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 december 2022 - 16:44