De Aziatische hoornaar heeft z’n leefgebied weer fors meer naar het noorden uitgebreid. Vorig jaar werd deze invasieve exoot al in Veenendaal gesignaleerd en vorige week werd een exemplaar aangetroffen in Meppel. Dat wijst er op dat er in die omgeving een nest aanwezig is. Daarmee is de soort veel verder opgerukt dan de experts in april van dit jaar nog verwachtten. Volgens stichting platform Stop invasieve exoten is het daarom belangrijk ook in Noord-Nederland alert te zijn op de Aziatische hoornaar.

De Aziatische hoornaar eet honingbijen, wilde bijen en andere insecten en is om die reden in 2016 op de zogeheten Unielijst geplaatst. Dat is een lijst met inmiddels 66 soorten planten en dieren die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt. Die aanpak houdt onder meer in dat vestiging en verspreiding moet worden voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ondersteunt de opsporing van de nesten en provincies zijn verantwoordelijk voor de bestrijding ervan. In 2017 is de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland gezien, in het Zeeuwse Dreischor.

De Aziatische hoornaar wordt vaak verward met allerlei onschadelijke inheemse insectensoorten. Wie denkt een Aziatische hoornaar gezien te hebben, moet er daarom altijd een foto van maken. Vervolgens kan de vinder via eis-nederland.nl zelf vaststellen of het een Aziatische hoornaar is, of een ander insect. Mocht het daadwerkelijk een Aziatische hoornaar blijken te zijn, dan is het belangrijk om dat te melden via waarneming.nl.

Bron: Platform Invasieve Exoten

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 september 2021 - 15:06