De NFO ontvangt geluiden dat er dit jaar meer pikschade is dan eerdere jaren. Het is belangrijk om vogelschade tijdig te melden. We zetten nogmaals kort op een rij hoe u deze schade kunt melden.

Tegemoetkoming aanvragen
Sinds 2020 is MijnFaunazaken de nieuwe persoonlijke digitale portaal waar u een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade kunt indienen. Om in te loggen op het portaal (www.mijnfaunazakenbij12.nl) dient u zich daar eerst eenmalig te registreren. U doorloopt hiervoor een aantal stappen. Houd uw IBAN-nummer, KVK-nummer en inloggegevens voor RVO bij de hand. Bent u gemachtigde en doet u de aanvraag namens een grondgebruiker? Zorg er dan eerst voor dat de grondgebruiker geregistreerd is in MijnFaunazaken.
Iedere keer dat u inlogt op het portaal ontvangt u op het emailadres waarmee u inlogt een verificatiecode. Na inloggen scrollt u naar beneden en klikt onderaan op ‘Nieuwe aanvraag indienen’. Linksonder op de homepage ziet u ‘Mijn percelen’, via de koppeling met RVO zijn uw (pacht)percelen hier terug te zien.
Klik hier voor een instructiefilmpje voor het aanvragen van een tegemoetkoming. Is de schadeveroorzakende soort mezenschade dan kunt u kiezen voor de optie ‘Koolmees’.
Let op: onveranderd is dat een tegemoetkomingsaanvraag binnen 7 werkdagen nadat u de schade hebt geconstateerd moet zijn ingediend/betaald.

RVO-koppeling
Binnen MijnFaunazaken haalt u gegevens over uw percelen op bij RVO. Hierdoor kunt u de schadepercelen snel selecteren. Bij een nieuwe aanvraag hoeft u alleen de percelen aan te klikken waar u schade heeft. Bij een wijziging in percelen kunt u de nieuwe gegevens weer ophalen bij RVO.
BIJ12 verleent geen tegemoetkoming indien u de schadepercelen niet op titel van eigendom of (erf)pacht in gebruik heeft. Gehuurde percelen komen dus niet in aanmerking, u kunt dus geen percelen aan uw tegemoetkomingsaanvraag toevoegen die niet bekend zijn bij RVO.

Alleen melden van faunaschade
MijnFaunazaken is alleen bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming in faunaschade, dus niet voor het alleen melden van schade. Dit doet u via www.faunaschade.nl. Dus besluit u na een schademelding om toch een tegemoetkomingsaanvraag te doen dat moet dit via MijnFaunazaken.
Uw tegemoetkomingsaanvragen van vorige jaren staan niet in het nieuwe portaal, deze kunt u nog wel inzien op faunaschade.nl. Nieuwe aanvragen verschijnen uiteraard alleen in het nieuwe portaal.

Heeft u vragen over de nieuwe faunaschade methode neem dan contact op met BIJ12 via 085 – 486 22 22 (telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:00 en op vrijdag van 09:00 – 12:00).

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 augustus 2022 - 14:19