Vorige week is de toelating van Microthiol Special liquid fors uitgebreid. Dit middel heeft nu ook een toelating in kers, pruim, bessen, meerdere bloembollen en boomkwekerijgewassen. In alle teelten alleen in de onbedekte teelt.
April 2022 kreeg deze vloeibare zwavelformulering een toelating in o.a. appel, peer en druif. Na die toelating hebben de NFO samen met andere sectororganisaties en de toelatingshouder UPL ingezet op een forse uitbreiding van de toelating. Met medefinanciering van het fonds Kleine toepassingen is deze uitbreiding nu gerealiseerd. Hiermee komt een extra mogelijkheid om zwavel met een andere formulering in te zetten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 november 2023 - 16:39