De drie studiegroepen binnen het praktijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk Schoon erf, Schone sloot zijn gestart. De eerste bijeenkomsten waren op fruitteeltbedrijven die geïnvesteerd hebben in verlaging van de erfemissie. Duidelijk werd dat er meerdere mogelijkheden zijn, voor grote en kleinere bedrijven, om de erfemissie te verlagen. Een eerste aandachtspunt uit deze bijeenkomsten is de vraag op welke wijze omgegaan kan worden met het opgevangen water waar gewasbeschermingsmiddelen in zitten.

De deelnemers aan deze studiegroepen gaan deze winter samen met een teeltadviseur op hun eigen bedrijf aan de slag met het opgestelde protocol ‘Nagenoeg gesloten erf voor de fruitteelt’. Begin volgend jaar delen de deelnemers hun ervaringen in de tweede bijeenkomsten. FRUITVOORUIT.NL en de NFO hebben het initiatief genomen om het protocol ‘Nagenoeg gesloten erf voor de fruitteelt’ op te stellen. Met de introductie via deze studiegroepen wordt invulling gegeven aan de ambitie van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 om nagenoeg geen emissie van gewasbeschermingsmiddelen te hebben naar het milieu.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 november 2023 - 16:37